Koda spel i Ruby

Lektion 6: Stoppa spelet vid krock

Att vårt rymdskepp kan fortsätta att flyga även om det träffas av en asteroid, det är ju inte särskilt realistiskt. Så i den här lektionen ska vi se till så att spelet stoppas om skeppet och asteroiden krockar. I Window-klassens metod initialize ska vi lägga till den nya variabeln @running:


def initialize
 super(640, 480, false)
 @hero = Hero.new(self)
 @asteroid = Asteroid.new(self)
 @running = true 
end	 
	 

Ordet "running" betyder ungefär "körs". När vi startar spelet vill vi ju att det ska köras, så från början får @running värdet true, som betyder "sant".

Vi ska också "rama in" allting som står i Window-klassens metod update i en if-sats, som börjar med if @running och slutar med end. Så här ska det se ut:


def update
 if @running
  if button_down? Gosu::Button::KbRight
   @hero.move_forward
  end
 
  if button_down? Gosu::Button::KbLeft
   @hero.move_back
  end
 
  if button_down? Gosu::Button::KbUp
   @hero.move_up
  end
 
  if button_down? Gosu::Button::KbDown
   @hero.move_down
  end
 
  @asteroid.update
 end 
end	 
	 

If-satsen gör så att koden i update – som ju sköter uppdateringen av alla bilder i spelet – bara körs så länge värdet på @running är true. Det ska vi utnyttja senare, genom att sätta @running till false ("falskt") när vi vill stoppa spelet.

Men först ska vi ordna så att rymdskeppet kan känna av om det träffas av en asteroid. Vi går till Hero-klassen, och lägger till den nya metoden hit_by? ("hit by" betyder "träffad av") allra sist i klassen:


def hit_by?(asteroid)
 Gosu::distance(@x, @y, asteroid.x, asteroid.y) < 50
end 
	 

Den här metoden mäter avståndet, distansen, mellan skeppets position och asteroidens position. Om avståndet är mindre än 50 pixlar så är det en krock!

I Asteroid-klassen måste vi fixa så att asteroidens position går att läsa av "utifrån", till exempel i rymdskeppets hit_by?-metod. Det gör vi genom att lägga till denna lilla rad direkt efter class Asteroid:


attr_reader :x, :y
   

Okej. Till sist går vi tillbaka till Window-klassens metod update. Det är där vi ska känna av om skeppet och asteroiden har krockat. Om så är fallet ska @running få värdet false, och spelet stoppas. Vi lägger till ännu en if-sats, direkt efter raden @asteroid.update:


if @hero.hit_by?(@asteroid)
 @running = false
end
	 

Man kan se det som att if-satsen ställer en fråga till rymdskeppet: Är du träffad? (Det är därför som det är ett frågetecken i hit_by?-metodens namn.)

Det här var en lite rörig lektion, med hoppande mellan olika klasser. Titta igenom programmet här nedanför, och kontrollera så att du har skrivit rätt.


require 'gosu'

class Window < Gosu::Window
 def initialize
  super(640, 480, false)
  @hero = Hero.new(self)
  @asteroid = Asteroid.new(self)
  @running = true
 end
 
 def update
  if @running
   if button_down? Gosu::Button::KbRight
    @hero.move_forward
   end
 
   if button_down? Gosu::Button::KbLeft
    @hero.move_back
   end
 
   if button_down? Gosu::Button::KbUp
    @hero.move_up
   end
 
   if button_down? Gosu::Button::KbDown
    @hero.move_down
   end
 
   @asteroid.update
     
   if @hero.hit_by?(@asteroid)
    @running = false
   end
  end 
 end
 
 def draw
  @hero.draw
  @asteroid.draw
 end
end 

class Hero
 def initialize(window)
  @window = window
  @icon = Gosu::Image.new(@window, "spaceship.png", true)
  @x = 100
  @y = 215
 end
 
 def move_forward
  @x = @x + 5
  if @x > @window.width - @icon.width
   @x = @window.width - @icon.width
  end
 end
 
 def move_back
  @x = @x - 5
  if @x < 0
   @x = 0
  end
 end

 def move_up
  @y = @y - 5
  if @y < 0
   @y = 0
  end
 end

 def move_down
  @y = @y + 5
  if @y > @window.height - @icon.height
   @y = @window.height - @icon.height
  end
 end 
 
 def draw
  @icon.draw(@x, @y, 2)
 end
 
 def hit_by?(asteroid)
  Gosu::distance(@x, @y, asteroid.x, asteroid.y) < 50
 end 
end

class Asteroid
 attr_reader :x, :y
 
 def initialize(window)
  @window = window
  @icon = Gosu::Image.new(@window, "asteroid.png", true)
  @x = @window.width
  @y = rand(@window.height - @icon.height)
 end
 
 def update
  @x = @x - 5
  if @x < -@icon.width
   @x = @window.width
   @y = rand(@window.height - @icon.height)
  end
 end

 def draw
  @icon.draw(@x, @y, 2)
 end 
end  

window = Window.new
window.show	 
	 

Om du nu sparar och kör spelet så märker du att bilden mycket riktigt "fryser" om rymdskeppet och asteroiden krockar.

Men det är fortfarande inte särskilt svårt att undvika den ensamma asteroiden. Vi ska nu skruva upp svårighetsgraden rejält – genom att skapa en hel svärm av asteroider!